Read More
English, Fifth House पांचवा भाव, First House प्रथम भाव, Ketu केतु, Ninth House नौवां भाव, Rahu राहु, Sun सूर्य, Vedic Astrology ज्योतिष

Do you have Pitra Dosha in your Kundli ? What are the indication of Pitra Dosh ?

Install Free Tvam® Astrology App now !! Available in English , हिंदी , मराठी , ગુજરાતી , தமிழ் , മലയാളം , Française ,...

Read more

Read More
English, Jupiter गुरु, Ketu केतु, Mars मंगल, Moon चन्द्र, Rahu राहु, Saturn शनि, Sun सूर्य

Are you short tempered ? Vedic Astrology perspective and 5 easy hacks to reduce your anger.

Install Free Tvam® Astrology App now !! Available in English , हिंदी , मराठी , ગુજરાતી , தமிழ் , മലയാളം , Française ,...

Read more

Read More
Jupiter Transit गुरु गोचर, Jupiter गुरु, Ketu Transit केतु गोचर, Ketu केतु, Mars Transit मंगल गोचर, Mars मंगल, Mercury बुध, Mula Nakshatra मूल नक्षत्र, Nepali - नेपाली, Sagittarius धनु, Saturn Transit शनि गोचर, Saturn शनि, Scorpio वृश्चिक, Vedic Astrology ज्योतिष

कोरोना भाइरस महामारी कहिले समाप्त हुन्छ? २०२० का प्रमुख वैदिक ज्योतिष घटनाहरू जुन हाम्रो भाग्यको निर्णय गर्दछन्

1. केतु भाइरल रोग र पृथकीकरणको कारण हो। केतु मूल नक्षत्रमा 15 जनवरी देखि 23 सेप्टेम्बर सम्म हुनेछ मूल...

Read more

Read More
English, Rahu राहु, Vedic Astrology ज्योतिष

10 things that will certainly happen to you during Rahu Mahadasha !

What is Rahu ? In Hindu Astrology Rahu represents materialism, mischief, fear, insatisfaction, obsession and confusion. Rahu is found in...

Read more