Read More
Jupiter Transit गुरु गोचर, Jupiter गुरु, Ketu Transit केतु गोचर, Ketu केतु, Mars Transit मंगल गोचर, Mars मंगल, Mercury बुध, Mula Nakshatra मूल नक्षत्र, Nepali - नेपाली, Sagittarius धनु, Saturn Transit शनि गोचर, Saturn शनि, Scorpio वृश्चिक, Vedic Astrology ज्योतिष

कोरोना भाइरस महामारी कहिले समाप्त हुन्छ? २०२० का प्रमुख वैदिक ज्योतिष घटनाहरू जुन हाम्रो भाग्यको निर्णय गर्दछन्

1. केतु भाइरल रोग र पृथकीकरणको कारण हो। केतु मूल नक्षत्रमा 15 जनवरी देखि 23 सेप्टेम्बर सम्म हुनेछ मूल...

Read more

Read More
Capricorn मकर, Hindi - हिन्दी, Jupiter Transit गुरु गोचर, Jupiter गुरु, Ketu Transit केतु गोचर, Ketu केतु, Mars Transit मंगल गोचर, Mars मंगल, Mercury बुध, Mula Nakshatra मूल नक्षत्र, Sagittarius धनु, Saturn Transit शनि गोचर, Saturn शनि, Scorpio वृश्चिक, Vedic Astrology ज्योतिष

कोरोना वायरस महामारी कब खत्म होगी? 2020 की 7 प्रमुख वैदिक ज्योतिष घटनाएं जो हमारे भाग्य का फैसला करेंगी

Install Free Tvam® Astrology App now !! 1. केतु वायरल बीमारियों और अलगाव...

Read more

Read More
Capricorn मकर, English, Jupiter Transit गुरु गोचर, Jupiter गुरु, Ketu Transit केतु गोचर, Ketu केतु, Mars Transit मंगल गोचर, Mars मंगल, Mercury Transit बुध गोचर, Mercury बुध, Mula Nakshatra मूल नक्षत्र, Sagittarius धनु, Saturn Transit शनि गोचर, Saturn शनि, Scorpio वृश्चिक, Vedic Astrology ज्योतिष

When will Corona Virus Pandemic end ? 7 key Astrological events in 2020 that will decide the fate

Install Free Tvam® Astrology App now !! 1....

Read more

Read More
English, Ketu केतु, Mula Nakshatra मूल नक्षत्र, Vedic Astrology ज्योतिष

Why is Corona Virus Pandemic happening according to Vedic Astrology ?

Install Free Tvam® Astrology App now !! The baffling case of Nritti...

Read more